​​​​

 عملکرد بنیاد مسکن


  اهم فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

  طرح تامین مسکن محرومان – اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی – بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی – تهیه و اجرای طرح هادی  روستایی – صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری( شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت) – اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت


  نتایج فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

  افزایش سطح توسعه و عمران روستاها – ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها -  بهبود روند جذب تسهیلات احداث و تعمیرات   مسکن روستایی -  ارتقا بخشی کیفی ساخت و سازها در روستا – بهره مندی بیشتر و آسوده تر روستائیان از خدمات فنی و مهندسی – جلوگیری از مهاجرت   روستائیان به شهرها –سیاست گذاری در خصوص نظم بخشیدن به ساخت و سازهای روستایی از طریق تهیه طرح های هادی- ارائه امکانات  در روستاها بصورت عادلانه و...

 

  فعالیت های بنیاد مسکن در قالب شرح وظایف حوزه های کاری مختلف با تقسیم بندی ذیل به انجام میرسد:

  پشتیبانی –عمران روستایی –بازسازی و مسکن روستایی –مسکن شهری – انجمن خیرین مسکن ساز – شرکت های تابعه

  اهم فعالیت های عمران روستایی:

  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی – صدور اسناد مالکیت املاک روستایی و شهری (شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت) – ارائه خدمات فنی صدور پروانه   ساختمان روستایی –طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی –تملک و واگذاری زمین روستایی –طرح تعیین محدوده روستا و طرح بهسازی روستاهای نمونه-طرح روستای هدف گردشگری -

  اهم فعالیت های حوزه بازسازی و مسکن روستایی:

  طرح ویژه بهسازی  و نوسازی مسکن روستایی – طرح جامع مسکن روستایی – بازسازی واحدهای مسکن روستایی آسیب دیده از سوانح طبیعی – طرح نظام فنی روستایی و دفاتر روستایی – تسهیلات قرض الحسنه تعمیرات و احداث حمام در مسکن روستایی

  اهم فعالیت های مسکن شهری:

  مسئولیت برنامه ریزی، تامین زمین و انجام مطالعه ها و تهیه طرح های لازم برای احداث پروژه های مسکن برای افراد کم درآمد – ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت – طراحی و ساخت ساختمان های اداری و رفاهی